Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pitkäjärven Nuorisoseura ry
Suntialantie 28, 35100 Orivesi as.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kirsi Arvonen
Puhelin: +358 50 5383 099
Sähköposti: info@pitkajarvennuorisoseura.fi

3. Rekisterin nimi

Pitkäjärven Nuorisoseura ry:n verkkosivuston käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake ohjaa viestin seuran vastuuhenkilöille. Viesti sisältää lähettäjän nimen, osoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron. Tietoja säilytetään tietyn ajan asiakaspalvelua varten, mutta niitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Jäsentietolomake

Jäsentietolomake ohjaa viestin seuran vastuuhenkilöille. Viesti sisältää lähettäjän nimen, osoitteen, sähköpostin ja alle 20-vuotiaan jäsenen syntymävuoden. Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä, mutta niitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Analytiikka

Käytämme Google Analytics -työkalua sivuston käyttäjäliikenteen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
  • alle 20-vuotiaan jäsenen syntymävuosi
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Yhteydenotto lomakkeen kautta saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.